top of page
42183306780_b98af8b2bb_o.jpg

Visie over de Fusie

Afgelopen jaar hebben de besturen van de vier scoutingverenigingen van Schiedam met elkaar een traject doorlopen. In het traject is er besproken hoe de vier groepen elkaar kunnen versterken door samen te werken. Scouting Franciscus Lodewijk en Scouting BvH merkten tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen en denken elkaar en zichzelf te kunnen versterken door meer samen te werken. Dit is besproken binnen de leiding teams en afgelopen groepsraad is er bij beide verenigingen ingestemd om komend jaar intensief te gaan samenwerken met de intentie om te fuseren. De voorzitters van scouting FLG en scouting BvH (Britt de Jong en Michel Tobé) hebben hiervoor de belangrijkste beweegreden op een rij gezet:

 

1. Een sterkere basis

Een grotere groep leden betekent dat we beter bestand zijn tegen de uitdagingen die we in de toekomst tegen gaan komen. We staan ook sterker in gesprekken met de gemeente Schiedam. 

 

2. Spelkwaliteit

Wij denken dat we met een grotere groep de jeugdleden een hogere kwaliteit van het scoutingspel kunnen bieden. We kunnen veel van elkaar leren en nemen onze verschillende expertises mee, waardoor we elkaar versterken. 

 

3. Leiding

Door onze groepen samen te voegen, creëren we een groter vangnet voor onze leiding, kaderleden, en vooral jeugdleden. Valt er plotseling leiding uit, dan zijn er meer mensen beschikbaar om bij te springen. Dit zorgt voor een prettiger gevoel bij de leiding en voorkomt dat opkomsten plots niet door kunnen gaan. 

 

4. Flexibiliteit

We hopen door een speltak op meerdere momenten in de week te laten draaien, we de jeugdleden beter kunnen bedienen op het moment dat dit voor hen het beste uitkomt. Zo hoeft een kind scouting niet op te geven om bijvoorbeeld een sport te blijven beoefenen. 

 

5. Buitenruimte 

Voor de scouting FLG is een belangrijke reden ook dat een fusie met de scouting BvH betekent dat zij kunnen intrekken bij een groep met een prachtig terrein


Concreet betekent dit dat onderdelen de komende maanden af en toe een gezamenlijke opkomst hebben om kennis met elkaar te maken. De leiding van het betreffende onderdeel zal vooraf ouders informeren als de locatie van de opkomst wijzigt.

Tijdens de eindejaarsviering op 16 december zal er een kraampje worden ingericht vanuit het bestuur, zodat eventuele vragen over dit onderwerp gesteld kunnen worden.

bottom of page